Тисніть "Поділитися", друзі будуть вам вдячні!

УГОДА ТА ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ в ТОВ “ФАРМАСІ-УКРАЇНА”

(далі – Угода та Правила)

Ця Угода та Правила регламентують порядок використання Користувачами – Веб-сайту і всіх додаткових ресурсів, розміщених на ньому, в тому числі регламентує взаємовідносини між Користувачами і Адміністрацією Веб-сайту.

1 . Поняття та визначення

Користувачі Веб-сайту/Користувачі – будь-яка фізична особа, яка здійснює доступ на Веб-сайт і використання ресурсів Веб-сайту за допомогою мережі Інтернет.

Зареєстрований користувач Веб-сайту – фізична особа, яка здійснила процес реєстрації і створила на Веб- сайті свій обліковий запис. Зареєстрованому користувачу Адміністрація Веб-сайту надає доступ до додаткових ресурсів Веб-сайту.

Адміністрація Веб-сайту – ТОВ «ФАРМАСІ-УКРАЇНА», юридична особа, що зареєстровано і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86-Л. Ідентифікаційний код юридичної особи: 41389520.

Веб-сайт – сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, які забезпечують доступ необмеженому колу осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет. Веб-сайт розміщений в мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): farmasi.ua, а також його піддомени і версії для інших апаратних платформ.

Контент – інформаційне наповнення Веб-сайту складається з:

Контент Адміністрації Веб-сайту – тексти, графіка, аудіо-, відео-, фото-, інше інформаційне наповнення Веб-сайту, яке здійснює Адміністрація Веб-сайту.

Контент користувача – матеріали (текстові, графічні, аудіо-, відео-, фото-, інше ) в електронному вигляді, які Зареєстрований користувач завантажує на Веб-сайт.

Адміністрація Веб-сайту може встановлювати вікові обмеження для доступу до Контенту, Користувач, який не досяг необхідного віку, зобов’язується утримуватись від доступу до такого Контенту.

Адміністрація Веб-сайту за своїм вибором може надавати право доступу до певного контенту тільки для Зареєстрованих користувачів Веб-сайту.

Коментарі – словесне обговорення якої-небудь теми, матеріалів в чатах, на форумах, в блогах, інше; в тому числі висловлення своєї позиції, думки, інше.

Обліковий запис – запис містить відомості, необхідні для авторизації (підтвердження прав) Зареєстрованого користувача в момент доступу до додаткових ресурсів Веб-сайту.

2 . Умови використання Веб-сайту

Використання Користувачем Веб-Сайту, Зареєстрованим користувачем Веб-сайту (незалежно від дати його реєстрації) додаткових ресурсів розміщених на ньому, означає беззастережну згоду з усіма пунктами цієї Угоди та Правил і прийняття їх умов, у тому числі з усіма його змінами та доповненнями.

Користувач, який здійснює реєстрацію на Веб-сайті гарантує, що досяг 18 річного віку на дату проведення реєстрації, Користувач, який не досяг необхідного віку, зобов’язується утриматись від реєстрації на Веб-сайті. У разі порушення умов цього пункту, Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності, а відповідальність за порушення умов даного пункту покладається на батьків або інших законних представників (усиновителів, опікунів, піклувальників) Користувача, який не досяг необхідного віку.

Зареєстрований користувач гарантує достовірність, точність даних зазначених під час реєстрації, при цьому Адміністрація Веб-сайту не перевіряє надану останнім інформацію, а відповідальність за порушення умов даного пункту покладається на Зареєстрованого користувача. Адміністрація Веб-сайту не буде розкривати інформацію про зареєстровані користувачі третім особам, за винятком розкриття інформації на вимогу суду та/або правоохоронних органів згідно із законодавством України.

Після заповнення полів реєстраційної форми і натиснення кнопки “зареєструватися”, вважається, що реєстрація пройшла успішно (створено обліковий запис і зареєстрованого користувача). Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за розміщений Зареєстрованим користувачем матеріал, коментарі на Веб-сайті, проте в разі допущення Зареєстрованим користувачем порушень має право видалити даний матеріал (контент користувача), коментар, а у разі повторного порушення заблокувати обліковий запис Зареєстрованого користувача.

Зареєстрований користувач Веб-сайту самостійно несе повну відповідальність за будь-які дії, здійснювані з використанням його облікового запису і забезпечує зберігання пароля доступу до облікового запису Веб-сайту, останньому слід негайно повідомити Адміністрацію Веб-сайту, шляхом повідомленням в контакт-центр або на електронну пошту компанії про порушення схоронності або несанкціоноване використання його облікового запису, якщо про таке йому стало відомо.

Адміністрація Веб-сайту самостійно визначає перелік сервісів Веб-сайту, що надаються для поліпшення сервісу, інше, при цьому Адміністрація Веб-Сайту може припинити надавати ряд або всі сервіси надаються Зареєстрованим користувачам Веб-сайту виключно на свій розсуд і без направлення попереднього повідомлення.

Адміністрація Веб-сайту докладає всіх зусиль, щоб забезпечити безперебійну роботу Веб-сайту, додаткових ресурсів розміщених на ньому, проте не несе відповідальності і не гарантує повну або часткову втрату матеріалів (контенту), коментарів, інше, що були розміщені на Веб-сайті, в тому числі за недостатню якість або швидкість надання послуг з розміщення, відтворенню та демонстрації матеріалів на Веб-сайті.

Зареєстрований користувач розуміє і погоджується, що розміщуючи на свій ризик матеріал, коментар, інше під своїм обліковим записом на Веб-сайті, останній буде в повному обсязі доступний для користувачів Веб-сайту в мережі Інтернет, без будь-яких обмежень, за винятком обмежень введених Адміністрацією Веб-сайту.

Адміністрація Веб-сайту може припинити (видалити) дію облікового запису Зареєстрованого користувача в тому випадку, якщо обліковий запис не використовується протягом 6 (шісти) місяців, при цьому матеріали (контент Користувача і коментарі, розміщені в такій облікового запису, Адміністрація Веб-сайту має право не зберігати і не відновлювати).

Користувач повною мірою усвідомлює і підтверджує, що Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, включаючи крім іншого, упущену вигоду, що виникають внаслідок:

– Використання або неможливості використання Веб-сайту;

– Неуповноваженого доступу до облікового запису Зареєстрованого користувача третіми особами;

– Заяви, коментарі третіх осіб на Веб-сайті;

– Видалення Адміністрацією Веб-сайту матеріалів, коментарів зареєстрованих користувачів, у тому числі блокування облікового запису Зареєстрованого користувача;

– Інші випадки, що мають відношення до використання ресурсів Веб-сайту.

3. Виключення гарантій

Адміністрація Веб-сайту надає сервіс Веб-сайту на умовах «як є» і не надає будь-яких гарантій і запевнень.

Адміністрація Веб-сайту, не гарантує Користувачеві, що:

– Веб-сайт буде відповідати вимогам і потребам Користувача;

– Веб-сайт функціонуватиме безперебійно, постійно, безпомилково і безпечно;

– Інформація, отримана в результаті використання Веб-сайту, буде точною і достовірною;

– Будуть виправлені дефекти в експлуатації або функціональності будь-якого програмного забезпечення, доопрацювання програмного забезпечення, що забезпечує роботу наданого сервісу Веб-сайту;

– Дотримання конфіденційності щодо розміщеного зареєстрованим користувачем матеріалу (- ів), коментаря (- ів).

4. Права інтелектуальної власності

Адміністрація Веб-сайту дотримується політики дотримання прав інтелектуальної власності щодо будь-якого матеріалу, коментарів розміщених на Веб-сайті, тому Адміністрація в разі порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб, тим чи іншим Користувачем, має право застосувати процедуру обмеження на використання.

Будь-яка особа, яка вважає, що його авторські та/або суміжні, та/або інші права, а також законні інтереси порушені у зв’язку з розміщенням через Обліковий запис на Веб-сайті конкретні матеріали, коментарі, має право повідомити про це Адміністрацію Веб-сайту шляхом відправки повідомлення на електронну пошту.

Зареєстрований користувач підтверджує, що володіє правами на матеріали, коментарі, розміщені через обліковий запис на Веб-сайті, в тому числі право використовувати способом подання матеріалів, коментарів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до таких матеріалів, коментарям з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором, у тому числі дозволяти і забороняти таке використання, а також перешкоджати неправомірному використанню, без обмеження по термінах і території використання, з правом передачі третім особам.

Зареєстрований користувач гарантує, що люди, чиє зображення та виконання зафіксовані в матеріалах розміщених через обліковий запис Веб-сайту, надали дозвіл на їх фото-, відеозйомку і згоду на використання такого матеріалу з їх участю будь-яким можливим способом, а в разі будь-яких претензій самостійно і за свій рахунок дозволить такі скарги, претензії і позови з такими особами, без залучення Адміністрації Веб-сайту.

Зареєстрований користувач погоджується, що у разі пред’явлення до Адміністрації Веб-сайту будь-яких претензій, скарг чи позовів у зв’язку з порушенням прав інтелектуальної власності чи немайнових прав фізичних осіб, Зареєстрований користувач, що розмістив даний матеріал, коментар через Обліковий запис на Веб-сайті, самостійно і за свій рахунок дозволить такі скарги, претензії і позови з третьою стороною, а якщо Адміністрація Веб-сайту при цьому зазнає збитків – компенсує такі збитки.

Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності щодо будь-якого Контенту, розміщеного на Веб-сайті, і в разі виникнення спору Адміністрація Веб-сайту протягом 48 годин, з моменту отримання відповідного звернення, блокує матеріал щодо, якого виникла суперечка, до моменту вирішення спірного питання.

5. Згода на обробку персональних даних.

Поставляючи відмітку «Я підверджую» мені відомо та я таким чином надаю свою згоду на використання та передачу ТОВ «ФАРМАСІ-УКРАЇНА» моїх персональних даних для їхньої обробки, тертім особам на умовах конфіденційності в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Таке використання та/або передача можуть здійснюватися винятково з метою виконання даної Угоди, у порядку та на умовах визначеною Політикою про захист персональних даних. При передачі персональних даних Користувача третім особам, з метою вказаною в даному пункті ТОВ «ФАРМАСІ-УКРАЇНА» використання третіми особами персональних даних Користувача винятково з метою, визначеною даною Угодою і для його виконання, а також забезпечення належного захисту від несанкціонованого доступу до них з боку третіх осіб.

6 . Інші умови

Зареєстрований користувач, приєднуючись до Договору та приймаючи його умови, дає свою згоду на одержання інформації ТОВ «ФАРМАСІ-УКРАЇНА», у тому числі рекламної, будь-яким способом, у тому числі мережами електрозв’язку, а саме телефонного, факсимільного, мобільного зв’язку, а також через мережу інтернет.

Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю всі Користувачі погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.

Ця Угода та Правила, а також зміни і доповнення до них, набувають чинності з моменту їх розміщення за адресою farmasi.ua або на його піддоменах.

Застосовним правом за цією Угодою та Правилам є право України. Усі суперечки з приводу Угоди та Правил вирішуються згідно з чинним законодавством України.


Тисніть "Поділитися", друзі будуть вам вдячні!